Category: EKO

Kutsume kõiki osalema online olümpiaadis

Online Olümpiaad Lugupeetud noored keemikud, nende õpetajad ja vanemad. Meil on rõõm tutvustada teile online olümpiaadi. 12. märtsil kell 15.00 avatakse lahendamiseks selle aasta lõppvooru 11. klassi ülesannete komplekt. Lahendamis aeg lõppeb kell 21.00. Online olümpiaadis osalemine on vabatahtlik; teie nimi ilmubtulemuste tabelis ainult teie soovil ning lahenduste vormistamine nõuab teilt […]

2009.-2010. õppeaasta lõppvooru temaatika

12.-13. märtsil 2009. a. toimuva 57. keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete temaatika on järgmine: 9. klass Tüvenumbrid. Ioniitide kasutamine vee puhastamisel. Pihussüsteemid. Raud ja raua ühendid. Orgaaniliste ühendite põhiklassid. Süsivesinike põlemine, orgaanilise molekuli brutovalemi leidmine. 10. klass Lahuse kontsentratsioon ja lahustuvuskorrutis. Räni ühendite keemia. Soolade hüdrolüüs. Boori ühendid ja nende reaktsioonid. Termokeemia […]

2009.-2010. õ.a keemiaolümpiaadi lõppvooru ja huvipäevale kutsutud

30. jaanuaril 2010. a toimunud piirkonnavooru ja 7. novembril 2009. a. toimunud keemia lahtise võistluse tulemuste põhjal üle-eestilisele keemiaolümpiaadile 12.-13 märtsil 2010. a. Tartus  kutsutute nimekirjad on selgunud. Selgitati välja ka edukalt esinenud 8. klassi õpilased, kes on oodatud huvipäevale Tartusse 9. aprillil 2010. a. LVII, 2009–2010 pdf Lõppvooru ja huvipäevale kutsutute […]

2009.-2010. õppeaasta keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesanded ja lahendused

30. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Piirkonnavooru ülesanded ja lahendused: LVII, 2009–2010 pdf Ülesanded 8 9 10 11 12 pdf Задачи 8 9 10 11 12 pdf Lahendused 8 9 10 11 12 Lõppvooru ja 8. klassi huvipäevale kutsutute nimekirjad selguvad 17. veebruariks. Kutsume kõik küllastajad (õpilased, õpetajad jne) kirjutama kommentaare!

Ettevalmistumine piirkonnavooruks

Keemiaolümpiaadiks on võimalik ettevamistuda mitut moodi. Võib lugeda tarku raamatuid ja lahendada ülesandeid ülesannetekogudest. Uurida selle aasta temaatikat ja lahendada analoogseid ülesandeid. Kuid võib otsida ka eelnevate aastate piirkonnavoorudest sarnaseid ülesandeid ja uurida nende lahendusi. Soodustamaks iseseseisvat ettevalmistumist on allpool toodud näidisülesandeid eelnevatest aastatest vastavalt piirkonnavooru temaatikale. Kui pakutud ülesanded on läbi lahendatud, siis see ei tähenda pole vaja […]