Meie esindajad selgusid Riias

17.–19. aprillini Riias toimunud XVII balti keemiaolümpiaadil pääsesid XLI rahvusvahelisele keemiaolümpiaadile Oxfordi (18.–27.07.09) Taavi Pungas Tallinna Reaalkooli 12. klassist (õpetaja Andrus Kangro), Gleb Široki Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 11. klassist (õpetaja Pelageja Ozerova), Maksim Mišin Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 11. klassist (õpetaja Irina Žikina) ja Kadi–Liis Saar Tallinna Reaalkooli (õpetaja Andrus Kangro) ning Tallinna Inglise Kolledži 10. klassist (õpetaja Lilian Kippasto).

Valikvõistlus

Eesti LVI keemiaolümpiaadi lõppvõistluse põhjal märtsis valiti võistkonna kandidaatideks 16 õpilast, kellest pärast aprillis korraldatud kolmepäevalisele treeningkogunemisele järgnenud valikvõistlust pääses XVII balti kaamiaolümpiaadile kuus edukamat. Valikvõistluse eksperimentaal- ja teooriavooru probleemid olid valitud RKO ettevalmistusprobleemide temaatika alusel.

Balti 17. keemiaolümpiaad

Olümpiaad toimus Läti Ülikooli bioloogiateaduskonna vastrenoveeritud keemialaborites. Oma osa oli sellel valikul ka läti tuntumal keemikul Paul Waldenil (1863–1957), kes uuris bioorgaanilisi ühendeid ja avastas asümmeetrilise sünteesi olulise seaduspärasuse, võimaldamaks saada ühte stereoisomeeri selle vastas-stereoisomeerist. Stereoisomeeridel on analoogia vasaku ja parema käega.

Balti keemiolümpiaadi ülesehitus on sarnane RKO-le. Eksperimentaalses voorus oli üheks tööks kaneelaldehüüdi süntees ja teiseks tööks tiitrimine. Kükku oli võimalik saada nende eest 40 punkti. Kuuest teooriavoorus lahendamiseks antud probleemist (kokku 60 punkti) koostasid nii Eesti, Läti kui ka Leedu igaüks kaks. Nende probleemide sisu oli: 1. pürofosfaatiooni hüdrolüüsreaktsiooni kiirus ja dissotsiatsiooni tasakaal (koostas Eesti); 2. joodi ja polüjodiiidide vahelised reaktsioonid (Leedu); 3. diabeedi ravis kasutatava ravimi süntees (Läti); 4. lämmastikühendid, mille lähteaineks on karbamiid (Läti); 5. kineetika ja tasakaal süsihappegaasist süsihappe moodustamise näitel (Eesti) ja 6. lõhnaõli Chanel №5 süntees (Leedu). Paremini lahendati 2. ja 5. probleem. Kaskeimaks osutusid Läti mentorite koostatud probleemid. Osales kuus õpilast igast riigist pluss korraldajamaa kaks õpilast väljaspool võistlust.

Võistluse üldvõitjaks osutus meie Taavi Pungas 72,97 punktiga, saades teooriavoorus parima punktide summa (50,97) ja 22 punkti eksperimendi eest. Teine koht jäi Läti võistlejale Romans Čaplinskile 70,79 (39,29) ja 31,5, kes oli möödunud aastal XL RKO-l Budapestis kuldmedalist. Kolmandaks tuli meie Gleb Široki 62,56 (35,31) 27,25. Väga ühtlaselt esinesid Leedu õpilased, võttes 58–62 punktiga 4., 5., 6. ja 7. koha. Meie Maksim Mišin ja Kadi–Liis Saar olid vastavalt 53,32 (23,82) ja 29,5 punktiga üheksandal ja 36,17 (10,42) ja 25,75 punktiga neljateistkümnendal kohal.

Arvestades, et esikoht annab 18 ja 18. koht ühe kohapunkti, siis edukaimad olid Leedu õpilased (64 kohapunkti), neile järgnesime meie 53 kohapunktiga, edestades Läti õpilasi, kelle kohapunktide summa oli 52.

Meie õpilastel on juuni keskel nädalane treeningkogunemine ning vahetult enne Inglismaale sõitu veel kvalifikatsioonivõistlus, kus nad RKO-le sõiduks peavad koguma vähemalt 50% võimalikest punktide arvust. Meie mentoriteks XLI. RKO-l on dotsent Uno Mäeorg ja keemiadoktorant Vladislav Ivaništšev.

From BChO 2009

Fotol meie võistkond Paul Waldeni mälestuseks püstitatud õunhappe molekuli mudeli juures. Vasakult Aleksandra Timofejeva Tallinna 53. Kk 11. kl (õpetaja Vladimir Ossipov), Taavi Pungas,  mentor Vladislav Ivaništšev, Gleb Široki, Kadi–Liis Saar, mentor Uno Mäeorg, Maksim Mišin, Ivan Jakovlev Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 11. kl (õpetaja Pelageja Ozerova).