8. klassi huvipäev

TÜ Keemia Instituut ja Teaduskool korraldavad keemiaolümpiaadi piirkonnavooru 8. klassi tulemuste põhjal kutsututele huvipäeva.

 Reede   9. aprill 2010

10.30-10.45  registreerimine; TÜ Chemicumi fuajee (Ravila 14a, Tartu)

10.45-11.45  ekskursioon Chemicumis

11.45-12.15  lõuna Chemicumi kohvikus

12.15-13.45  tutvumine tiitrimisvõtetega (laborid 1064) Juhend

13.50-14.30  loeng “Ühikanalüüs – igapäevaelu arvutusmeetod”
                            emeriitdotsent Rein Pulerits (auditoorium 1020)

15.15-16.00  lõpetamine: piirkonnavooru võitjate autasustamine (koos matemaatikaolümpiaadi parimatega)
                            TÜ ajaloo muuseumi konverentsisaal (Lossi 25)

 Kaart

Kutsututel palume teatada hiljemalt 5. aprilliks (tel: 737-5581, e-post: teaduskool@ut.ee) oma osalemisest või mitteosalemisest huvipäeval.
Teaduskool kannab õpilaste toitlustamise kulud. Huvipäevast osavõtjate lähetuskulude kompenseerimiseks palume vahendeid leida koolil või HO-l.

 Informatsioon:

 TÜ Teaduskool
Aadress:                    Tähe 4-143, Tartu 51010
Telefon:                     7 375 581
e-post:                       teaduskool@ut.ee
WWW:                       http://www.teaduskool.ut.ee