Autor: Ida Rahu

Baasoskused

Sel aastal koostasime olümpiaadiks baasoskuste loendi. Baasoskused (põhioskused) on need teadmised, mille rakendamist eeldatakse ülesannetes suuremal või vähemal määral igal aastal. Olümpiaadiks valmistumisel tasubki alustada just neist. Baasoskused keemiaolümpiaadiks