5. kooli kohtumine

Viie kooli kohtumisest võtavad osa viis gümnaasiumi: Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium. Iga kooli esindusse kuulub kümme õpilast. Jõudu katsutakse kolmes reaalaines: füüsika, keemia ja matemaatika. Võiteldakse nii individuaal- kui ka koolide arvestuses. Võistlus toimub igal aastal jaanuari kuus.

Viie kooli kohtumise keemia võistlus koosneb viiest ülesandest. Ülesannete raskus on keemiaolümpiaadi piirkonna vooru tasemel. Traditsiooniliselt esitatakse detsembri algul võistluse temaatika, mis sisaldab osaliselt vastaval õppeaastal piirkonnavoorus käsitletavaid teemasid.

56. võistlus Viljandi Gümnaasiumis

14.–15. jaanuar 2021

pdf Ülesanded
pdf Задачи
pdf Lahendused

55. võistlus Nõo Reaalgümnaasium

9.–10. jaanuar 2020

pdf Ülesanded
pdf Задачи
pdf Lahendused

54. võistlus Tartu Tamme Gümnaasiumis
10.–11. jaanuar 2019

pdf Ülesanded
pdf Задачи
pdf Lahendused

53. võistlus Viljandi Gümnaasiumis

11.–12. jaanuar 2018

pdf Ülesanded
pdf Задачи
pdf Lahendused

52. võistlus Miina Härma Gümnaasiumis

12.–13. jaanuar 2017

pdf Ülesanded
pdf Задачи
pdf Lahendused

40.–49. võistlused

pdf Ülesanded ja lahendused

46. võistlus Miina Härma Gümnaasiumis

12.–13. jaanuar 2011

pdf Ülesanded
pdf Lahendused

45. võistlus Hugo Treffneri Gümnaasiumis

8.–9. jaanuar 2009

pdf Ülesanded
pdf Lahendused

43. võistlus Nõo Reaalgümnaasiumis

8.–9. jaanuar 2008

pdf Ülesanded
pdf Lahendused

42. võistlus Miina Härma Gümnaasiumis

11.–12. jaanuar 2007

pdf Ülesanded
pdf Lahendused