Keemiaolümpiaadi töö vormistamine

  • Žürii parandab ja arvestab ainult puhtandit (kui ei ole jõudnud puhtandisse ümberkirjutada, tuleb teha mustandis ring vastava ülesande ümber ja märkida PUHTAND)
  • Puhtandisse tuleb vastused märkida alajaotuste kaupa (kui ühes alajaotuses on küsitud ainete valemeid ja nimetusi, teises alajaotuses aga nende vahelise reaktsiooni võrrandit, siis nii tuleb need ka puhtandisse kanda).
  • Ülesande numbrile tuleb teha ring ümber, samuti arvutuslikule vastusele. Lahenduses peavad olema lähteandmed ja millest vastus tuleneb.
  • Ärge unustage ühikuid.
  • Ülesanded tuleb üksteisest kriipsuga eraldada. Kui mõne küsimuse vastus on mujal, siis tuleb märkida, kus ta asub.
  • Kriips nulli all ülesannete tekstides tähendab tüvenumbrit.

olümpiaadi vormistamise näidis
olümpiaadi töö vormistamise näidis