Silt: Lõppvooru temaatika

Ülesandeid ettevalmistumiseks piirkonnavooruks

Hea tulemuse saavutamine piirkonnavoorul algab põhjalikust ettevalmistusest. Lisaks viidetele toetavad sel aastal ettevalmistumist valitud harjutusülesanded. Pakutud ülesannete läbi lahendamine on üks sammudest eduka esinemiseni olümpiaadil, sest eelmiste aastate ülesanded annavad hea aimduse piirkonnavooru ülesannete keerukusest, õpetavad lahendama tüüpülesandeid ja annavad mitmekülgse ettevalmistuse. Olümpiaadiülesanded ei sarnane kooli omadele, mistõttu on harjutusülesanded […]

Lõppvooru temaatika

Keemiaolümpiaadi lõppvooru temaatika 14.-15. märtsil 2009. a. toimuva 56. keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete temaatika on järgmine: 9. klass Alkaanide füüsikalised omadused. Gaasi ja vedeliku osakeste arvu leidmine (n = m/M = N/NA = V/Vm, ρ) Mineraali kvalitatiivse ja kvantitatiivse oksiidse koostise leidmine Orgaaniliste ainete põhiklassid (alkaanid, alkeenid, alkoholid ja karboksüülhapped): struktuurivalemid […]