Teaduskooli keemia ülemastme sessioon

23. jaanuar, reede

Jakobi 2 (TÜ keemiaõppehoone)

Kogunemine kell 10:45 keemiahoone fuajees

10 klass
11–13 KH430 Anorgaaniline keemia (dots. Lembi Tamm) (elementide keemia: d-elemendid)
Kotka kelder Lõuna
14–16 KH320 Anorgaaniline keemia (dots. Lembi Tamm) (kompleksühendi: valemid, nimetused, isomeeria, koordinatsiooniarv)
16–19 KH321 Analüütilise keemia praktikum (dots. Koit Herodes)
11–12 klass
11–13 KH430 Anorgaaniline keemia (dots. Lembi Tamm) (elementide keemia: d-elemendid)
Kotka kelder Lõuna
14–16 KH430 Biokeemia (teadur Ain Uustare)
16–19 KH106/132 Orgaanilise keemia praktikum (assistent Sirje Mäeorg, dots. Uno Mäeorg, Oleg Lebedev, Ivan Ogibalov)

24. jaanuar, laupäev

Jakobi 2 (TÜ keemiaõppehoone)

10 klass
9–11 KH320 Elektrolüütide lahused (emeriitdots. Rein Pullerits) (lahustuvuskorrutis)
11–13 KH430 Füüsikaline keemia (dots. Karmen Lust) (termodünaamika, tasakaal)
Kotka kelder Lõuna
14–16 KH154 Elektrokeemia  (teadur Jaak Nerut)
16–18 KH154 Elektrolüütide lahused (M. Sc Vladislav Ivaništšev) (pH arvutused)
11–12 klass
9–11 KH430 Test (Jörgen Metsik)
11–13 KH430 Füüsikaline keemia (dots. Karmen Lust) (termodünaamika, tasakaal)
Kotka kelder Lõuna
14–18 KH430 Orgaaniline keemia (teadur Kaido Viht)

Sessioon mõeldud Teaduskooli keemia ülemastme õpilastele. Teaduskool kannab žürii poolt kutsutud õpilaste majutus- ja toitlustuskulud.

Oodatud on ka teised huvilised (palume registreeruda õppesessioonile!), kelle lähetuskulud palume tasuda lähetajal.

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta.

Õppesessioonist osavõtust (kutsututel ka mitteosalemisest) ning majutuskoha vajadusest palume teatada kuni 19. jaanuarini TÜ Teaduskooli telefonil  7 375 581 või e-posti aadressil: teaduskool@ut.ee (subject: keemia sessioon). Hilisemal registreerumisel Teaduskool ei garanteeri majutuse broneerimist ja kohta praktikumi rühmas.