Esimene treeninglaager ja valikvõistlus

Esimene treening laager ja valikvõstlus toimuvad 6.–9. aprillil. Kogunemine: Jakobi 2 (fuajees) kell 1045. Valikvõistluse teooriavoor toimub 9. aprillil.

Valikvõistluse tulemuste põhjal kinnitatakse kuus parimat Balti keemiaolümpiaadi (Läti, Riia; aprilli keskel) võistkonna liikmeteks.

Valikvõistluse tulemus (100 punkti) kujuneb neljast osast:

 1. Teooriavoor (50%)

 2. Praktiline voor (30%)

 3. RKO I ja II komplekt (10 + 10%)

RKO I komplekti lahendused antakse I treeningaalgri ajal.

RKO II komplekt koosneb Preparatory Problems ülesannetest PP 1, 6, 11, 13, 20, 23. Ülesannete lahendused korrektsel kujul (vihik või elektrooniliselt) esitada treeninglaagri I päeval (5.04)

I treeninglaagri temaatika:

 1. radiokeemia (PP 1)
 2. termodünaamika (PP 4, 5 , 6)
 3. analüütika (PP 11)
 4. elektrokeemia (PP 12, 13, 14)
 5. anorgaanika (PP 20, 21, 22)
 6. orgaanika (PP 23, 24, 26).

Töötage iseseisvalt läbi:

 1. Lõppvooru ülesanded: 10. kl. 2. ja 5. ül, 11. kl 4. ül, 12. kl 1., 3. ja 5. ül.

 2. Preparatory Problems ülesanded: PP 4, 5, 11, 22, 25 (lahendused)

Eelnevate aastate valikvõistluse ülesandeid saab uurida leheküljel: www.olunet.org/valik

41. RKO mentorid

Uno Mäeorg (uno.maeorg@ut.ee)

Vladislav Ivaništšev (olunet@gmail.com)