XVIII Balti keemiaolümpiaadi tulemused

16.-18. aprillil viidi Tartu Ülikoolis läbi Balti keemiaolümpiaad (BChO). BChO toimus Tartus juba kuuendat korda. Võistluses osalesid lisaks eestlastele ka lätlasaed ja leedulased – igas võistkonnas kuus õpilast. Korraldaja maal oli õigus kutsuda individuaalarvestuses osavõtma veel kaks õpilast.

Olümpiaad kestis kolm päeva. Esimesel päeval kogunesid kõik võistkonnad Tartu Ülikooli peahoonesse, kus Tartu linnavolikogu aseesimees Triin Anette Kaasik avas BChO. Külalistele esinesid õpilased Tartu Karlova Gümnaasiumist õpetaja Tiia Puhveli juhendamisel. Avamisele järgnes praktiline voor Chemicumis. Viie tunni jooksul sooritati kaks eksperimenti: duralumiiniumi, lennukiehituses kasutatava eriti vastupidava sulami, koostise analüüs kompleksonomeetriliselt ja hüdrobensoiini süntees. Õpilased sooritasid mõlemaid praktilisi töid väga edukalt: parim tulemus oli ligi 40 punkti neljakümnest võimalikust. Kõik õpilased saavutasid vähemalt 23 punkti. Praktilise vooru parim oli Maksim Mišin (Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium).

Teine päev algas kohe hommikul viie tunnise teooriavooruga. Teooriavoorus  lahendati kuus probleemi. Iga osavõttev riik oli koostanud kaks ülesannet. Ülesande teemad olid väga mitmekesised: etanooli ja vesiniku kasutamine kütuseelemendis, komplekskatiooni süntees ja lagunemine vees, asümmeetriliste orgaaniliste molekulide süntees, looduses esinevatest kaadmiumi maakidest metalli eraldamine ja kaadmiumi ühendite keemia, tahked elektrolüüdid ning narkolepsia ravimi, modafiniili, tööstuslik süntees. BChO teooriavooru ülesannete raskus on üldiselt võrreldav ja mõnikord ka ületab rahvusvahelise keemiaolümpiaadi probleemide keerukust. Seetõttu on tegemist väga hea ettevalmistusega IChO-ks. Parima tulemuse (45 punkti 60-st) saavutad Gleb Široki (Tallinna Õismäe Vene Lütseum). Samas väikseim punkti summa jäi alla kümne. Teooriavooru lõppedes külastasid õpilased AHHAA keskust ja Tartu vanalinna.

Kolmandal päeval võõrustas BChO-st osavõtjaid Tartu Linnamuuseum, kus külalised tutvusid Tartu ajalooga ja hiljem toimus pidulik lõpetamine. Enne BChO võitjate autasustamist jagati auhinnad kätte sel aastal esimest korda läbi viidud Balti keemia võistluse parimatele. Balti keemia võistlus on inerneti teel korraldatav mitme vooruline kaugolümpiaad. BChO esimesed kohad kuulusid eestlastele: Gleb Široki oli esimene ja Maksim Mišin teine. Kolmandaks tuli Roberts Bluķis Lätist. Õpilasi oli õnnitlema tulnud TÜ Keemia Instituudi direktor professor Enn Lust. Külalistele esines TÜ Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoor, mida juhatas sel aastal oma juubelit tähistav dirigent Vaike Uibopuu.

BChO üheks peamiseks eesmärgiks oli selgitada välja Eesti võistkond Jaapanis korraldataval IChO-l. Eesti võistkonda kuuluvad seekord Gleb Široki, Maksim Mišin, Ivan Jakovlev (Tallinna Õismäe Vene Lütseum) ja Kadi Liis Saar (Tallinna Reaalkool).

Järgmisel aastal toimub BChO juba Leedus.

BChO prtotokolli, probleemide ja lahendustega on võimalik tutvuda BChO lehel.

BChO viidi läbi Tartu Ülikooli Teaduskooli eestvõttel ja üritust finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium. BChO-d toetas Lanlab OÜ. Korraldamisest võtsid aktiivselt osa Keemia Instituudi töötajad ja tudengid.

Jaak Nerut
Keemiaolümpiaadi komisjoni esimees
Jaak.Nerut@ut.ee