Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru temaatika

4. veebruaril 2012.a. toimuva 59. keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesannete temaatika on järgmine (iga klassi ülesannete komplektis on test kooliprogrammis läbivõetud materjali kohta).

8. klass

Ühikute teisendamine. Elementide leidumine maakoores ja universumis. Indeksite määramine võrrandis. Elemendi assiprotsendiline sisaldus. Reaktsioonivõrrandi tasakaalustamine, triviaalnimetused. Soola lahustuvuse sõltuvus temperatuurist. Graafiku lugemine ja koostamine. Laborinõud.

9. klass

Sulamid. Metallide reageerimine hapetega. Oksüdeerivate omadustega happed. Massiprotsent ja mooliprotsent. Stöhhiomeetria. Ideaalgaasi seadus. Ruumala määramine. Molekulvalem. Saagis. Oksüdatsiooniastmed. Indeksid.

10. klass

Lewise happed ja alused. Koordinatsiooniarv. Ideaalgaasi seadus. Veresoolad. Aineklasside vahelised reaktsioonid. Lämmastikuühendite keemia. Kontsentratsioonid.

11. klass

III A rühma elementide ühendid ja reaktsioonid (http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?15117). Redoksvõrrandid.
Vesinikfluoriid. Imidasooliumtüüpi ioonvedelikud (http://tera.chem.ut.ee/~ivo/Solvent/4.2_IL.pdf). alogeensüsivesinikud, saamine ja reaktsioonid. Bruttovalemi arvutused. Isomeeria. Magneesium- ja kaltsiumühendite
reaktsioonid. Naatriumi ja joodiühendid. Glükoolid (dioolid).

12. klass

Puhverlahused. Aminohapped. Li-akud. Hõbeda ja kulla ühendid. Silikaadid maakoores.