Mida uut toob kaasa 65. Eesti keemiaolümpiaad?

Veebipõhine ettevalmistus

  • Sel aastal saavad huvilised osaleda lahtisel võistlusel ka põhiarvestuse väliselt Moodle’i keskkonnas.
  • Piirkonnavooru harjutusülesanded on virtuaalsed.
  • Ettevalmistumine rahvusvaheliseks keemiaolümpiaadiks muutub süstemaatilisemaks. Huvilised saavad Moodle’s igakuiselt lahendamiseks komplekti raskemaid ülesandeid.
  • Osa ettevalmistumisest on Balti keemiavõistlus.

Piirkonnavoor

Piirkonnavooru ülesannete esimesed versioonid on valmis. Žürii on suvel aktiivselt töötanud, kuid meid ootab veel siiski ees suur töö selle nimel, et:

  • igas klassis oleks 1 ülesanne, mis on eelmise aasta keemiaolümpiaadi vastava klassi piirkonnavooru mõne ülesande analoogiks,
  • igas klassis oleks 1 üks ülesanne, mis on selleks ajaks Teaduskoolis läbitud materjali peale,
  • temaatika lähtuks õppekavast.

Me ei saa lubada, et suudame kõik punktid täita kõikide komplektide ulatuses, aga anname endast parima.

Oluline muudatus on, et piirkondlik 9.–12. klasside paremusjärjestus moodustub esimese viie ülesande põhjal. Ehk piirkondades parandatakse ainult esimest viit ülesannet, mis on eelmise aastaga võrreldes lihtsamad. 9.–12. klasside komplektide kuues ülesanne on tunduvalt raskem ja mahukam ning seda parandab ja hindab ainult keemiaolümpiaadi žürii. Selle lahendamine on soovituslik (ja kohustuslik) neile, kes soovivad osaleda lõppvoorul.

Teaduskoolis on ilmunud uusi kursuseid ja vanu on uuendatud: http://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused#3

Soovitame: Praktiline kodukeemia (uus), Orgaaniline keemia (uuendatud), Keemia alused: ettevalmistus loodusteaduste olümpiaadiks (uus), Eureka Start (uus). Registreerimine kursustele toimub 20. septembrini. Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks II on uuendatud nii, et ta vastaks rohkem olümpiaadi temaatikale. Kursustel osalemine gruppides on teretulnud.

Täpsemat infot eelmainitud info osas võite oodata Teaduskooli kodulehele, Õpetajate Lehes, keemiaõpetajate meililistis, siinses blogis ja olümpiaadi Facebooki lehel.

Keemiaolümpiaadi žürii soovib kõigile jõudu ja jaksu alanud õppeaastaks!