Lõppvooru kutsutud nimekiri ja temaatika ning 6. ülesande tulemused