Piirkonnavoor

2020/21. õa keemiaolümpiaadi piirkonnavooru lõplik temaatika ja harjutusülesanded on nüüd leitavad nii EKO kodulehel (www.eko.ut.ee/eko/pv/) kui ka TÜ teaduskooli keemiaolümpiaadi veebilehel (www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/keemiaolumpiaad).
Piirkonnavooru toimumiseks on kolm stsenaariumi:
1. Kui olukord riigis seda võimaldab, toimub piirkonnavoor tavapäraselt (nagu eelnevatel aastatel).
2. Olukord riigis ei võimalda korraldada olümpiaadi tavapäraselt, kuid koolid on lahti ning õpilased saavad koguneda oma koolis, et lahendada olümpiaadi seal.
3. Piirkonnavooru korraldamine eelnimetatud viisidel on võimatu, mistõttu lükatakse piirkonnavoor edasi.
Otsus, mil viisil piirkonnavoor toimub, tehakse jaanuarikuu esimestel päevadel (kõige hiljem 4. jaanuaril) ja sellest teavitatakse koheselt kõiki õpetajaid ja õpilasi.