Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

Keemiaolümpiaad toimub 23. jaanuaril, kui valitsuselt ei tule uusi otsuseid, mis selle korraldamist ei võimaldaks.
Erinevates piirkondades (lähtuvalt piirangutest) toimub olümpiaad mõnevõrra erinevalt.
Teaduskool võtab õpetajatega ja õpilastega ühendust meili teel ja selgitab kellele saadetakse komplektid (posti kaudu) ning kus õpilased olümpiaadi kirjutavad.
EKO žürii parandab sel aastal KÕIK tööd ise ja väljastab nii üldise paremusjärjestuse kui ka piirkondlikud paremusjärjestused.