Päev: 20. veebruar 2009

Lõppvooru temaatika

Keemiaolümpiaadi lõppvooru temaatika 14.-15. märtsil 2009. a. toimuva 56. keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete temaatika on järgmine: 9. klass Alkaanide füüsikalised omadused. Gaasi ja vedeliku osakeste arvu leidmine (n = m/M = N/NA = V/Vm, ρ) Mineraali kvalitatiivse ja kvantitatiivse oksiidse koostise leidmine Orgaaniliste ainete põhiklassid (alkaanid, alkeenid, alkoholid ja karboksüülhapped): struktuurivalemid […]

Lõppvooru kutsutud õpilased

Eesti koolinoorte 56. keemiaolümpiaadi žürii otsus 1. Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru 9.–12. klasside parimate tööde (kokku 290) läbivaatamisel ühtse hindamissüsteemi alusel otsustas olümpiaadižürii kutsuda üle-eestilisele keemiaolümpiaadile 14.–15 märtsil 2009. a. Tartus järgmised õpilased (järjestatud koolide tähestikulises järjekorras): 9.klass Nimi Kool Aineõpetaja Tanel Veske Jakob Westholmi Gümnaasium Larissa Kvašnina Katrin Männimets Lasnamäe Gümnaasium […]

Huvipäevale kutsutud õpilased

Eesti koolinoorte 56. keemiaolümpiaadi žürii otsus 3. Kutsuda huvipäevale Tartusse 3. aprillil 2009. a. järgmised piirkonnavoorus edukalt esinenud 8. klasside õpilased (järjestatud koolide tähestikulises järjekorras). Täiendav info saadetakse koolidesse. 8. klass Nimi Kool Aineõpetaja Margit Kuslap A. Haava nim. Pala Kool Helgi Vaga Anastassia Goršanova Ahtme Gümnaasium Anna Rassadina Ants-Oskar […]