45. viie kooli kohtumine reaalainetes

13.–14. jaanuaril 2010.a. toimub 45. viie kooli kohtumine Hugo Treffneri Gümnsaasiumis.  Selle raames peetakse ka keemia võistlus.

Alates sellest aastast on paari viimase aasta ülesanded, lahendused ja tulemused üleval keemiaolümpiaadi koduleheküljel (eko.olunet.org/eesti-olumpiaadid/viie-kooli-kohtumine-keemias).

Sarnaselt keemiaolümpiaadi piirkonnavooruga on etteantud ülesannete temaatika. 45. võistluse keemiaülesannete temaatika on:

Lämmastiku ühendite keemilised omadused. Karbonaatide segu analüüs. Arvutused reaktsioonivõrrandite järgi; vee karedus. Cis-,trans-isomeeria ja R,S-isomeeria. Vitamiinide struktuur ja omadused.

Lisainfo: Jaak Nerut (jaak.nerut@ut.ee)