Ettevalmistumine piirkonnavooruks

Keemiaolümpiaadiks on võimalik ettevamistuda mitut moodi. Võib lugeda tarku raamatuid ja lahendada ülesandeid ülesannetekogudest. Uurida selle aasta temaatikat ja lahendada analoogseid ülesandeid. Kuid võib otsida ka eelnevate aastate piirkonnavoorudest sarnaseid ülesandeid ja uurida nende lahendusi.

Soodustamaks iseseseisvat ettevalmistumist on allpool toodud näidisülesandeid eelnevatest aastatest vastavalt piirkonnavooru temaatikale. Kui pakutud ülesanded on läbi lahendatud, siis see ei tähenda pole vaja rohkem piirkonnavooruks ettevalmistuda. See on alles esimene samm! Eelmiste aastate ülesanded võimaldavad:

 1. hinnata piirkonnavooru ülesannete keerukust;
 2. õppida lahendama tüüpülesandeid;
 3. ja kokkuvõttes valmistuda paremini ette keemiaolümpiaadiks.

Kogu vajaliku materjali võib leida keemiaolümpiaadi piirkonnavooru leheküljelt. Kui olete piisavalt lahendanud varasemate aastate ülesandeid, siis tuleb lisaks uurida õpikuid ja ülesannetekogusid.

(Kui ülesande juures pole märgitud klassi, siis pärineb ülesanne temaatikaga samast klassist.)

8. klass

 • Aine lahustuvus: 5 ül. 2008-2009 a.; 5 ül. 2007-2008 a.; 3 ül. 2006-2007 a.
 • Keemialaboris kasutatavad katsevahendid1a: 3 ül. 2004-2005 a.; 3 ül. 2001-2002 a.
 • Molekuli summaarse valemi leidmine tasapinnalise struktuurivalemi põhjal; täielik põlemine: 6 ül. 2008-2009 a.; 6 ül. 2007-2008 a.; 5 ül. 2003-2004 a.
 • Segu lahutamine koostisosadeks: 2 ül. 2007-2008 a.; 3 ül. 2005-2006 a.
 • Reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine. 2 ül. 2006-2007 a.
 • Aatomi ehitus: 3 ül. 2008-2009 a.; 3 ül. 2007-2008 a.; 6 ül.  2003-2004 a.

9. klass

 • Hapnik (saamine, omadused)2; kaltsium ja kaltsiumi ühendid: 5 ül. 2008-2009 a.; 5 ül. 2007-2008 a.
 • Toiteväärtus3, aine protsendiline sisaldus: 4 ül. 2007-2008 a., 6 ül.  2006-2007 a.
 • Tuntumate soolade triviaal- ja süstemaatilised nimetused: 10 kl. 5 ül. 2008-2009 a.
 • Süsiniku anorgaanilised ühendid: 10 kl. 3 ül. 2005-2006 a.
 • Arvutused reaktsioonivõrrandite järgi ühe lähteaine ülehulga arvestamisega4a: 4 ül. 2008-2009 a.; 2ül. 2006-2007 a.
 • Lahuse pH hindamine, neutralisatsioonireaktsioon: 1 ül. 2008-2009 a.

10. klass

 • Molaarne kontsentratsioon; ühikute teisendamine: 2 ül. 2008-2009 a.; 6 ül. 2007-2008 a.; 8 kl. 5 ül. 2006-2007 a.
 • Raud ja raua ühendid: 2 ül 2001-2002 a.; 11 kl. 2 ül.  2006-2007 a.
 • Redoks-reaktsioonide tasakaalustamine: 1 ül. 2008-2009 a.; 2 ül. 2003-2004 a.
 • Elektronegatiivsuse muutumine perioodilisustabelis: 4 ül. 2007-2008 a.
 • Halogeenid ja nende ühendid2: 11 kl. 3 ül. 2003-2004 a.
 • Sulami protsendilise koostise leidmine4b. 9 kl. 4 ül. 2003-2004 a.

11. klass

 • Molaarne kontsentratsioon: 10 kl. 6 ül. 2007-2008 a. Vaadake 10 kl. ja 9 kl. ülesandeid
 • Leelismuldmetallid ja nende ühendid; lahustuvus: 4 ül. 2005-2006 a.
 • Lämmastiku ühendite keemilised omadused: 3 ül. 2002-2003 a.; 12 kl. 3 ül. 2007-2008 a.
 • Alkeenide reaktsioonid; glükoolid; nukleofiilne asendusreaktsioon: 4 ül. 2004-2005 a.; 5 ül. 2006-2007 a.
 • Aine värvus ja struktuur5: 5 ül. 2003-2004 a.
 • R,S-isomeeria ja cis-trans(Z,E)-isomeeria tsüklilistes ühendites; asendusrühmade vanemus6: 3 ül. 2008-2009 a.; 5 ül. 2003-2004 a.

12. klass

 • Rauaühendite keemia: 11kl. 2 ül. 2006-2007 a.
 • Radikaalreaktsioonide mehhanism1b.
 • Elektrofiilne asendus aromaatses tuumas1b,1c. 5 ül. 2007-2008 a. 6 ül. 2001-2002 a.
 • Jodomeetriline tiitrimine; küllastumata rasvhapped. 4 ül. 2007-2008 a.
 • Karbiidid ja karbiidide keemilised omadused7. 11 kl. 3 ül. 2006-2007 a.