Teaduskooli keemia ülemastme sessioon – kava ja registreerumine

TÜ Teaduskool ja Keemia Instituut korraldavad Tartus 22.–23. jaanuar 2010. a. keemia ülemastme avatud õppesessiooni. Kogunemine on reedel 22. jaanuaril  kell 10.45 TÜ Chemicumi fuajeesse, Ravila 14A;  õppetöö algus kell 11.00.

Sessioon on mõeldud Teaduskooli keemia ülemastme õpilastele. Kutsutute nimekirja leiate varasemast teadaandest. Teaduskool kannab žürii poolt kutsutud õpilaste majutus- ja toitlustuskulud.

Oodatud on ka teised huvilised (palume registreeruda õppesessioonile!), kelle lähetuskulud palume tasuda lähetajal.

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta.

Rregistreerumine

Õppesessioonist osavõtust (kutsututel ka mitteosalemisest) ning majutuskoha vajadusest palume teatada kuni 18. jaanuarini TÜ Teaduskooli telefonil  7 375 581 või e-posti aadressil: teaduskool@ut.ee  (subject: keemia sessioon). Hilisemal registreerumisel Teaduskool ei garanteeri majutuse broneerimist ja kohta praktikumi rühmas.

Ajakava
22. jaanuar, reede
9-10 klass
11–13 Anorgaaniline keemia (dots. Lembi Tamm) KH1020
  (kompleksühendid: valemid, nimetused, isomeeria, koordinatsiooniarv)  
  Lõuna Chemicumi kohvik
14–16 Anorgaaniline keemia (teadur Tavo Romann) KH1020
16–19 Analüütilise keemia praktikum KH1098
  (dots. Koit Herodes, Anneli Kruve, Ester Uibopuu)  
11–12 klass
11–13 Kineetika (teadur Jaak Nerut) KH1021
  Lõuna Chemicumi kohvik
14–16 Stereokeemia (M.Sc Jasper Adamson) KH1022
16–19 Orgaanilise keemia praktikum KH1059
  (assistent Sirje Mäeorg, dots. Uno Mäeorg)  
 
23. jaanuar, laupäev
9-10 klass
9.15–11 Elektrolüütide lahused (emeriitdots. Rein Pullerits) KH1020
  (lahustuvuskorrutis)  
11–13 Elektrolüütide lahused (M. Sc Vladislav Ivaništšev) KH1020
  (pH arvutused: nõrgad happed ja alused, puhverlahus)  
  Lõuna Chemicumi kohvik
14-16 Elektrokeemia (teadur Jaak Nerut) KH1020
16–18 Muljeid 41. rahvusvalisest keemiaolümpiaadist KH1021
 
11–12 klass
9.15–11 Orgaaniline keemia (M.Sc Darja Lavõgina) KH1021
11–13 Kineetika seminar (M. Sc Stanislav Tomingas) KH1021
  Lõuna Chemicumi kohvik
14–16 Elektrolüütide lahused (M. Sc Vladislav Ivaništšev) KH1021
  (pH arvutused: puhverlahus, soolade hüdrolüüs)  
16–18 Muljeid 41. rahvusvalisest keemiaolümpiaadist KH1021