2009.-2010. õ.a keemiaolümpiaadi lõppvooru ja huvipäevale kutsutud

30. jaanuaril 2010. a toimunud piirkonnavooru ja 7. novembril 2009. a. toimunud keemia lahtise võistluse tulemuste põhjal üle-eestilisele keemiaolümpiaadile 12.-13 märtsil 2010. a. Tartus  kutsutute nimekirjad on selgunud. Selgitati välja ka edukalt esinenud 8. klassi õpilased, kes on oodatud huvipäevale Tartusse 9. aprillil 2010. a.

LVII, 2009–2010
pdf Lõppvooru ja huvipäevale kutsutute nimekirjad

Lõppvooru temaatika avaldatakse selle nädala lõpus. Lõppvooru ajakava ilmub märtsi alguses.