Day: 21. november 2017

65. Eesti keemiaolümpiaadi 10.-12. kl piirkonnavooru temaatika

27. jaanuaril 2018. a toimub keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, mille 10.–12. klasside temaatika on järgmine: 10. klass ainete valemite määramine elemendi protsendilise sisalduse põhjal1A elavhõbeda keemia2, 3 hüdrolüüsi reaktsioonivõrrand ketoonid kui alkoholide oksüdeerumissaadused4A külmumistemperatuuri arvutamine kasutades krüoskoopilist konstanti lämmastikhappe reageerimine metallidega1B metallide reageerimine veega5 molaalne kontsentratsioon molekuli graafiline kujutis oksüdatsiooniastmete määramine üldiselt6 […]