Uudised

Eesti võistkonda RKO-l toetab Monton (Baltika Group)

Eesti kooliõpilased osalevad rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil alates 1994. aastast. Baltika riietab juba kolmandat aastakümmet kooliõpilasi ning mentoreid, kes esindavad Eestit sellel võistlusel. Läbi aastate on Eesti delegatsioon saavutanud üha paremaid tulemusi ning kasvatanud tuntust ja häid sidemeid teiste riikidega. Siinkohal on suure tänu ära teeninud just Baltika Group, täpsemalt Monton, kes […]

Baasoskused

Sel aastal koostasime olümpiaadiks baasoskuste loendi. Baasoskused (põhioskused) on need teadmised, mille rakendamist eeldatakse ülesannetes suuremal või vähemal määral igal aastal. Olümpiaadiks valmistumisel tasubki alustada just neist. Baasoskused keemiaolümpiaadiks