Uudised

Viie kooli kohtumise keemiaülesannete temaatika

1. Summaarse valemi põhjal isomeeride joonistamine. K. Viht. Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse, lk 13–14. V. Ivaništšev, H. Ers, V. Sääsk. Brutovalemid ja isomeeride leidmine, lk 3–8. 2. Redoksreaktsioonide võrrandite tasakaalustamine. R. Pullerits. Redoksreaktsioonid, lk 1–12. R. Pullerits, M. Mölder, Keemiaülesannete lahendamine. Avita 2000, lk 104–116. 3. Elektrolüüs ja Faraday elektrolüüsi seadused. R. Pullerits. […]

65. Eesti keemiaolümpiaadi 10.-12. kl piirkonnavooru temaatika

27. jaanuaril 2018. a toimub keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, mille 10.–12. klasside temaatika on järgmine: 10. klass ainete valemite määramine elemendi protsendilise sisalduse põhjal1A elavhõbeda keemia2, 3 hüdrolüüsi reaktsioonivõrrand ketoonid kui alkoholide oksüdeerumissaadused4A külmumistemperatuuri arvutamine kasutades krüoskoopilist konstanti lämmastikhappe reageerimine metallidega1B metallide reageerimine veega5 molaalne kontsentratsioon molekuli graafiline kujutis oksüdatsiooniastmete määramine üldiselt6 […]

65. Eesti keemiaolümpiaadi 8.-9. kl piirkonnavooru temaatika

27.  jaanuaril 2018. a toimub keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, mille 8.–9. klasside temaatika on järgmine: 8. klass graafikutelt andmete lugemine keemilised ja füüsikalised nähtused laborinõud1A lahustuvus ja selle sõltuvus temperatuurist liht- ja liitainete eristamine valemi põhjal ohumärgid oksüdatsiooniastme määramine2 pihussüsteemid3 reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine segu massiprotsendiline koostis ja tihedus1B 9. klass ainete struktuurivalemid4A, 5 […]

Mida uut toob kaasa 65. Eesti keemiaolümpiaad?

Veebipõhine ettevalmistus Sel aastal saavad huvilised osaleda lahtisel võistlusel ka põhiarvestuse väliselt Moodle’i keskkonnas. Piirkonnavooru harjutusülesanded on virtuaalsed. Ettevalmistumine rahvusvaheliseks keemiaolümpiaadiks muutub süstemaatilisemaks. Huvilised saavad Moodle’s igakuiselt lahendamiseks komplekti raskemaid ülesandeid. Osa ettevalmistumisest on Balti keemiavõistlus. Piirkonnavoor Piirkonnavooru ülesannete esimesed versioonid on valmis. Žürii on suvel aktiivselt töötanud, kuid meid […]