Rubriik: Kuulutused

2009.-2010. õppeaasta keemiaolümpiaadi piirkonnavooru temaatika

30. jaanuaril 2010.a. toimuva 57. keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesannete temaatika on järgmine (iga klassi ülesannete komplektis on test kooliprogrammis läbivõetud materjali kohta). 8. klass Aine lahustuvus. Keemialaboris kasutatavad katsevahendid1a. Molekuli summaarse valemi leidmine tasapinnalise struktuurivalemi põhjal; täielik põlemine. Segu lahutamine koostisosadeks. Reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine. Aatomi ehitus. 9. klass Hapnik (saamine, omadused)2; kaltsium […]

45. viie kooli kohtumine reaalainetes

13.–14. jaanuaril 2010.a. toimub 45. viie kooli kohtumine Hugo Treffneri Gümnsaasiumis.  Selle raames peetakse ka keemia võistlus. Alates sellest aastast on paari viimase aasta ülesanded, lahendused ja tulemused üleval keemiaolümpiaadi koduleheküljel (eko.olunet.org/eesti-olumpiaadid/viie-kooli-kohtumine-keemias). Sarnaselt keemiaolümpiaadi piirkonnavooruga on etteantud ülesannete temaatika. 45. võistluse keemiaülesannete temaatika on: Lämmastiku ühendite keemilised omadused. Karbonaatide segu analüüs. Arvutused […]

Huvitavad keemiavideod koos eestikeelsete selgitustega

Tartu Ülikooli keemikute poolt on veebi üles pandud esimesed 34 katset projektist „100+ katset keemias“ (keemiavideod.ut.ee – vajutamisel avaneb lehekülg uues aknas). Selgitustega videod on mõeldud õppematerjalina keemia tundi 8-12 klassi  õpilastele, kuid ka teistele huvilistele tutvumiseks. Peaosatäitjateks on hapnik, vesinik, kloor, lämmastik, süsinik ja teised elemendid. Tuntud staarid osalevad […]

Koolinoorte keemia kaugolümpiaad (Дистанционная олимпиада школьников по химии)

Aadressil olimp.distant.ru on ilmunud iga-aastase rahvusvahelise kaugolümpiaadi traditsioonilised ülesanded. Mõned faktid olümpiaadist: Olümpiaad toimub aastast 2001. Eesti õpilased saavutasid 25. koha aastal 2002 ja 20. koha aastal 2007. Ülesanded on omapärased, erinevad meie olümpiaadide ülesannetest, samal ajal on nad väga huvitavad. Lahendused võib kirjutada inglise keeles (kunagi olid ka ülesanded […]